Avís legal

Som Llavors, responsable del lloc web (www.somllavors.com), posa a disposició dels usuaris aquest document per tal de complir amb les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, així com per informar als usuaris del lloc web quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d’usuari i es compromet a complir rigorosament les condicions d’ús que apareixen en aquest document així com qualsevol altre disposició legal que li fos d’aplicació.

SOM LLAVORS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació o contingut d’aquest entorn web, sense que existeixi la obligació de preavisar o informar als usuaris d’aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web de SOM LLAVORS.

  1. Dades identificatives:

Denominació Social: Laia Capdet Vidal

Nom Comercial: Som Llavors

Domicili Social: Carrer de l’aigua, 6, Baixos. 08800, Vilanova i la Geltrú.

NIF: 47844946R

Dades de contacte:
– Correu electrònic: info@somllavors.com
– Telèfon: (+34) 623 152 704

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Aquest lloc web, incloent la programació, el disseny, el logotip, les imatges i els textos són propietat de SOM LLAVORS o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de l’ús que se’n vulgui fer, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització expressa i per escrit de SOM LLAVORS. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu de la propietat intel·lectual i industrial de l’autor.

Tots els continguts aliens a la propietat de SOM LLAVORS que puguin aparèixer al web, pertanyen als seus respectius propietaris i és de la seva responsabilitat la controversia que se’n pugui derivar. Tanmateix, s’autoritza a tercers que es pugui enllaçar qualsevol contingut del web www.somllavors.com en d’altres pàgines o blogs relacionats que permetin als usuaris accedir als continguts d’aquest web.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del web, us podeu adreçar al correu electrònic info@somllavors.com.

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

SOM LLAVORS s’eximeix de les responsabilitats que se’n puguin derivar de la informació que aparegui al seu web i que hagi estat manipulada o introduïda per tercers.

Cistella de la compra